יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
ספרייה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
אירועים וחדשות הדרכות בספרייה מאגרי מידע נוספים

GOOGLE SCHOLAR - מאגר רב-תחומי למאמרים אקדמיים, מבית גוגל EBSCO- חמישה מאגרים בטקסט מלא בתחומים: איכות הסביבה, מדעי המחשב ועוד SYCHNET - מאגר בתחום הפסיכולוגיה (מאמרים בטקסט מלא) ERIC - מאגר בנושא חינוך