יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
ספרייה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
אירועים וחדשות הדרכות בספרייה מאגרי מידע נוספים

ספריית רמות-ים ח ז ו ן צוות הספרייה שואף לקיים שיח רציף ושיתוף פעולה מלא בינו לבין ההנהלה וצוות ההוראה, במטרה ללוות את תכנית הלימודים ולתמוך בה. מהי ספריית ביה"ס?· מקום לחקר, למידה וקריאה, באופן עצמאי או קבוצתי.· מקום רגוע ונעים לקריאה, מפגש ומנוחה. תפקידי הספרייה: · טיפוח עידוד הקריאה: o רכש ספרות יפה מותאמת לקהלים השונים (תלמידי חט"ב/חט"ע. מורים). o פעילויות שונות לעידוד קריאה. · טיפוח אורינות מידע: o רכש ספרות עיון מותאמת לתכנית הלימודים ולקריאה חופשית. o סיוע במציאת מידע בדפוס ובאמצעים דיגיטליים, ובכתיבת עבודות חקר. o פיתוח אוסף של מאגרי מידע דיגיטליים התואמים את צרכי המשתמשים, והטמעת השימוש בהם. o פיתוח הדרכות למורים ולתלמידים בנושא אורינות מידע.