יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
ספרייה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
אירועים וחדשות הדרכות בספרייה מאגרי מידע נוספים

נבו - מאגר משפטי תקדין - המאגר כולל פסיקה וחקיקה ישראלית בטקסט מלא ועוד חומר משפטי מגוון כמו כתבי טענות, החלטות של ערכאות שונות כמו מנהלת סלע, ערכות ערר בתכנון ובנייה, החלטות של הממונה על ההגבלים העסקיים. בנוסף הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיותפרקליט המדינה, פרוטוקולים של דיוני ועדות הכנסת ועוד.