יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
ספרייה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
אירועים וחדשות הדרכות בספרייה מאגרי מידע נוספים

שיטת המיון העשרוני של דיואי (The Dewey Decimal Classification) ספרי העיון ממוינים לפי שיטת המיון העשרוני של דיואי (The Dewey Decimal Classification) שיטה זו נמצאת בשימוש יותר ממאה שנים (נהגתה ב-1876). דיואי מיין את תחומי הידע הכלליים לעשר מחלקות ראשיות. לכל מחלקה ראשית הוא נתן מספר בתחום המאות. בנוסף כל מחלקה ראשית מתפצלת לתת-מחלקות. מספר המיון מחלקה ראשית תת מחלקות (פירוט חלקי בלבד) 000 כללי אנציקלופדיות, לקסיקונים 100 פילוסופיה ופסיכולוגיה כולל מקצועות קרובים 200 דת ומיתולוגיה תנ"ך, יהדות, חגים ומועדים, דתות שונות 300 מדעי החברה סטטיסטיקה, חינוך, תקשורת, כלכלה, משפטים, סוציולוגיה 400 בלשנות (לשון) מילונים, מקראות, שפות זרות 500 מדעים טהורים מתמטיקה, אסטרונומיה, פיזיקה, כימיה, בוטניקה, זואולוגיה 600 מדע שימושי וטכנולוגיה רפואה, הנדסה, אלקטרוניקה, חקלאות, תעשיות שונות 700 אמנות כל האמנויות, ספורט 800 ספרות יהודית וכללית 900 גיאוגרפיה כללית והיסטוריה כללית כדי למיין את החומר הרב בנושא ארץ-ישראל, הוסיפו בישראל תת-מחלקה נוספת, שקיבלה מספר-מיון מיוחד - 9. מספר המיון מחלקה ראשית תת-מחלקות (פירוט חלקי בלבד) 9 תולדות ארץ-ישראל ומדינת-ישראל היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, אזרחות הקשר בין טבלת המיון של דיואי לבין איתור ספרים בספרייה: הספרים בספרייה מסודרים לפי המחלקות הראשיות, כלומר לפי הנושאים שלהם. נושא הספר צריך להיות קשור לתחום הידע של המחלקה. כל ספר מקבל מספר-מיון פרטי בתוך מספר-המיון הכללי של המחלקה הראשית שלו. תחומי הידע ומספרי-המיון של המחלקות הראשיות מצוינים על שלטים בחזיתות המדפים.